Bostadsrättsföreningar

För utvalda bostadsrättsföreningar erbjuder vi fastighetsskötsel, trädgårdsskötsel och jourtjänst med handy man. Vår pool med erfarna yrkesmän och kvinnor garanterar kvalitet och att jobbet blir utfört i tid. Vill du veta mer så är du välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd lösning utifrån din förenings behov.